PI2 & Windenergie

Levering groene windstroom via directe lijn aan Justitieel Complex Zaanstad

Justitieel Complex Zaanstad, gerealiseerd en in exploitatie door Ballast Nedam wordt rechtstreeks voorzien van windenergie door een Enercon E-70 turbine.

De windturbine heeft de capaciteit om ca 4,8 GWh aan energie per jaar te leveren, naast de 5500 zonnepanelen die het complex voorzien van 1,2 GWh per jaar. De windturbine staat op 1500 meter van het complex en is in 2007 in exploitatie genomen door Windenergie Nauerna, onderdeel van Ballast Nedam.

Een van de doelstellingen van het Justitieel Complex Zaanstad is om energieneutraal te zijn, naast deze duurzame  levering door de windturbine en opwek door eigen zonnepanelen werkt het complex hard aan besparingen op het gebied van gebruik van energie.

Er is voor gekozen om levering van windenergie en opwek van zonne-energie te combineren omdat uit onderzoek blijkt dat zonnepanelen en windenergie goed samengaan om een optimale match te  kunnen maken qua opwekprofiel. Omdat dit profiel zo goed aansluit bij het verwachte verbruik van het Justitieel Complex Zaanstad zal de windturbine slechts een klein deel van de tijd meer vermogen leveren dan benodigd voor het complex. Indien er door het complex meer energie opgewekt wordt dan verbruikt wordt er geleverd aan het openbare net.

Door de koppeling van wind en zonne-energie in het energiesysteem van het complex is er een directe koppeling tussen opgewekte en verbruikte energie waardoor er in de meest pure vorm   gebruik gemaakt wordt van groene stroom.

Om dit mogelijk te maken is de windturbine afgekoppeld van het openbare net en als directe lijn aangesloten op het complex. Hiervoor is in opdracht van en voor Windenergie Nauerna een middenspanningskabel aangelegd die rechtstreeks op het 10 kV-net van het Justitieel Complex is aangesloten.

Met deze unieke benadering van beschikbaar stellen van energie draagt Windenergie Nauerna bij aan innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame energie. Deze opdracht is uitgevoerd door Martijn de Man en Lisanne Bregman

 

Zie ook het artikel op LinkedIn

Aanpassing algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de Kromhoek zijn aangepast en in lijn gebracht met de DNR-2011. Vanaf 16 januari maakt De Kromhoek gebruik van de “De Nieuwe Regeling 2011” met betrekking tot de rechtsverhouding opdrachtgever – architect – ingenieur en adviseur. In het kort de DNR-2011.

Overeenkomsten met De Kromhoek zijn daarmee gebaseerd op een overeenkomst komt de modelovereenkomsten uit de wet DBA, Algemene Voorwaarden “De Kromhoek” januari 2016 en de DNR-2011. Deze laatste twee zijn via de site te downloaden :

Algemene voorwaarden De Kromhoek, januari 2016
DNR-2011

Ondergrondse opslag van duurzame energie in waterstof en methaan

In Pilsbach Oostenrijk is een onderzoeksproject gestart voor de opslag van duurzame energie.

De toenemende ontwikkeling van hernieuwbare energie uit zonne- en windenergie vraagt ​​vernieuwende opslagoplossingen. Seizoensgebonden ondergrondse opslag van gas is al een veilige en betrouwbare high-volume opslag mogelijkheid. Door inzet van gas technologie wordt de omzetting van overtollige elektrische energie in waterstof of synthetisch methaan mogelijk gemaakt.

In het onderzoeksproject “Underground Sun Storage”  wordt de opslagcapaciteit en mogelijkheidheid van omzetting  van waterstof naar een mengsel van waterstof  en synthetisch methaan onderzocht in een ondergronds resevoir.

Lees verder

Over De Kromhoek

Ondersteuning en management van projecten om samen te werken aan een duurzame toekomst.